Fastlege Camilla Berg Natvik har sagt opp stillinga si ved Hareid legesenter. 

Det er vikar for pasientane på lista.