HAR DU LUFTVEGSYMPTOMER BØR DU TESTE DEG FOR COVID, DETTE KAN DU GJERE MED SJØLVTEST HEIME.

DERSOM DENNE BLIR POSITIV MÅ DU BESTILLE TIME FOR PCR-TEST.

COVID-SJØLVTESTER (HEIMESTEST) KAN DU HENTE PÅ TESTSTASJONEN VED SIDAN AV GAMLE LEGESENTERET, HJELLEBAKKEN 10, KVARDAGAR MELLOM KL 1230-1330.