Sigurd slutta hos oss hausten -20.

Det er ikkje komt inn ny fastlege på denne lista enda. Pasientane som høyrer til lista vil få legetime hos andre legar på kontoret inntil ny lege på plass.