Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Hareid Legesenter

Velkomen til heimesidene våre. Vi ønskjer å gjere kontakta med oss så enkel som råd.

Når du ringer er det viktig at du fortel hlsesekretærane våre kva det gjeld. Dei kan ofte hjelpe deg, og dei må også prioritere kva telefonar legane må ta. Som oftast vil legen ringe deg tilbake mellom to konsultasjonar, rundt lunsj eller mot slutten av arbeidsdagen.

Det er stor trafikk på sentralbordet vårt og derfor av og til ein del ventetid. Dersom det er samtalar som hastar svært mykje, så kan du ringe legevaktsentralen 116 117. Dei har ei direkte linje inn til oss.

Du kan også bestille time, fornye reseptar og liknande via SMS. Sjå ramma til høgre.

Du kan også gratis laste ned Helserespons sin app frå App Store eller Google Play og sende melding til oss via den. Der kan du også legge inn barn eller andre du vil bestille time eller resept til.Aktuelt

OPPDATERT INFORMASJON OM KORONAVIRUSET OG ÅPNING AV BARNEHAGER/SKULE

28. februar 2020

Følg med på kommunens hjemmeside for oppdatert og viktig informasjon om Koronaviruset:

Hareid Kommune: Viktig informasjon om Koronaviruset

 

Informasjon til befolkningen. 

Du finn informasjon og konkrete råd om koronaviruset på fhi. no og helsenorge.no.

Dersom du ikkje finn svar på det du lurer på kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55015.

Dersom du har symptom på luftveisinfeksjon og mistanke om at du er smitta av Korona, RING OSS på tlf 70 30 70 70 i ordinær åpningstid. (0800-1500).

Kun om du får så sterke symptom på infeksjon at du meiner du ikkje kan vente til ordinær åpningstid kan du ringe legevaktformidling tlf 116 117.

DET ER SVÆRT VIKTIG AT DU RINGER OG IKKJE MØTER PÅ LEGEKONTORET MED MISTENKT SMITTE!!

INFLUENSAVAKSINE HAREID KOMMUNE 2019

23. oktober 2019

INFLUENSAVAKSINERING 2019

Det vert vaksinering på bygdastova på Hadartun;

Måndag 28. oktober kl. 9?12

Måndag 4. november kl. 9?12

Berre møt opp, det er ikkje timebestilling

Vaksina kostar kr 200,? Du kan betale med kort

Folkehelseinstituttet anbefaler vaksine til:

1. Gravide etter 12.svangerskapsveke (2. og 3. trimester). Gravide i 1.trimester med anna tilleggs risiko kan vurdere å få vaksine.

2. Alle frå og med fylte 65 år

3. Bebuarar i omsorgsbustad og sjukeheim

4. Gravide etter 12. svangerskapsveke (2.og 3.trimester)

5. Gravide i 1.trimester med anna tilleggsrisiko skal også få tilbod om vaksine

6. Born og vaksne med:

 Diabetes mellitus, type 1 og 2

 Kronisk luftvegssjukdom, hjarte? og karsjukdom, leversvikt eller nyresvikt

 Kronisk nevrologisk sjukdom eller skade

 Nedsett immunforsvar

 Svært alvorleg fedme(KMI over 40)

 Annan alvorleg og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjer ein alvorleg helserisiko etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefalast influensavaksine til følgjande grupper, primært for å beskytte andre:

1. Helsepersonell med pasientkontakt

2. Husstandskontakter til personar med nedsett immunforsvar

3. Svinerøktarar og andre som har regelmessig kontakt med levande grisar

Saniteten stiller velvillig opp med kaffi og noko attåt!

Hareid helsestasjon

Nytt telefonnummer

17. oktober 2019

 

Hareid legesenter har nytt telefonnummer

                         70 30 70 70

Ny fastlege Camilla Berg Natvik

30. januar 2019

Det er ei glede å ynskje Camilla Berg Natvik velkomen som ny fastlege ved Hareid legesenter.

Ho tek over stillinga til Eirik Ytterland og starter 11. Mars. 

Velkomen til oss.

Sigurd Vålandsmyr Holen - ny fastlege

19. juli 2018

Sigurd Vålandsmyr Holen tok til i stillinga til Kristian Wennevold 1.mai. Han er i tillegg til fastlege også sjukeheimslege.

SIGVE SYNNES - NY FASTLEGE

6. april 2018

24. april tek Sigve Synnes til som fastlege hos oss. Han tek over fastlegelista til Gunnar Saunes, som går av med pensjon. 

Vi takkar Gunnar for lang og tru teneste og ynskjer han lukke til med pensjonisttilværet.

Vi ynskjer Sigve velkomen til oss!

GYNEKOLOGISK UNDERSØKELSE - SPØRSMÅL OM KVINNELIG LEGE

5. januar 2018

Det er mange som ønskjer time med kvinnelig lege hos oss for til dømes gynekologisk undersøkelse. Dette har vi ikkje kapasitet til per dato. Ein må dermed nytte eigen fastlege, alternativt kan ein bestille time hos privat gynekolog. FRISK-senteret på Moa har to kvinnelege gynekologar. Der kan ein bestille time sjølv direkte, utan henvisning frå fastlege. Prisen ligg noko høgare hos private enn hos fastlegen.

Kristin Svenneby ny lege frå 1. mai

29. mars 2017

Kristin Svenneby tek frå 1. mai over som fastlege for Inga Marthe Grønseth. Vi er veldig glade for å få inn enda ein ny og dyktig medarbeidar hos oss. Vi ynskjer Kristin velkomen til oss!

Rett til innsyn i pasientjournalen din

20. mars 2017

Her ved Hareid Legekontor benytter legene felles journalsystem for bedre å kunne yte helsehjelp til deg når du trenger det.

Din pasientjournal er en samling av opplysninger om helsehjelp du har fått. Hvert behandlingssted hvor du har fått helsehjelp, for eksempel sykehus eller fastlegekontor, skal opprette en pasientjournal.

Du har rett til å få innsyn i journalen din, og hvis du ønsker det kan du også få forklart ord og uttrykk som er vanskelige å forstå. Du har også rett til å få vite hvem som har hatt tilgang til pasientjournalen din, og hvem som har fått utlevert opplysninger fra den.

Du kan finne mer om dine rettigheter i forhold til din pasientjournal her:

www.helsenorge.no

Bestilling av resept via app fra Helserespons

22. september 2015

Pga ein feil i systemet har det ikkje vore mulig å bruke funksjonen "resept" i denne appen. Det har vore berre "legetime" og "andre henvendelser" som har fungert, men no er dette retta opp i. App'en kan lastast ned gratis i App Store og Google Play. Ved bruk kostar det kr. 6.- per mottatte melding du får.

 

Les flere nyheter