I mars tek Kristian Wennevold til i ei nyoppretta fastlege-stilling her ved kontoret i 50 % stilling. Han skal i tilegg vere sjukeheimslege i 50 % stilling. Om ein ikkje har fastlege i Hareid kommune, eller ønskjer å bytte fastlege, kan ein no velge Wennevold frå fastlegelista.

Vi ynskjer Kristian velkomen til oss!

Lenkje til Helfo sine sider.