Mandag 21. og tysdag 22. mars vanleg åpningstid 0800-1500. Onsdag 23. mars kun øyeblikkeleg hjelp 0900-1200. Ved behov for legehjelp utenom desse tidene, ring legevakta på telefon nr. 116 117. Ved akutt sjukdom eller skade ring 113.

Vi ynskjer alle ei God Påske :)