DET VERT VAKSINERING MOT INFLUENSA PÅ HADARTUN

 

TORSDAG 29 OKTOBER FRÅ KL 0900 – 1130.

 

VAKSINA KOSTAR KR 150,-.

 

Personar i desse gruppene er spesielt tilrådde å ta influensavaksine:

Gravide frå 12. svangerskapsveke

Bebuarar i omsorgsbustader og sjukeheim

Alle som har fylt 65 år

Barn og vaksne med:

diabetes type 1 og 2

kronisk luftvegssjukdom

kroniskhjarte- og karsjukdom

kronisk leversvikt

kronisk nyresvikt

kronisk nevrologisk sjukdom eller skade

nedsett infeksjonsforsvar

svært alvorleg fedme (BMI over 40)

annen alvorleg eller kronisk sjukdom

 

Saniteten vil servere kaffi og kaker.