Dr. Eirik Ytterland skal ha eit sjukehusår, og skal i den forbindelse ha eit års permisjon frå fastlegestillinga si hos oss. Sayora Sivertsen blir vikarlege en denne perioda, og tek såleis over pasientane som står på Ytterland si liste.